Aktualności

List otwarty recyklerów opon Klastra do producentów

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu reprezentujący zrzeszonych w nim recyklerów zużytych opon skierował list otwarty do Polskiego Związku Producentów Opon.

List został sygnowany przez przedsiębiorców reprezentujących ok. 90% potencjału przetwórczego dla tego strumienia odpadów i stanowi próbę podjęcia wspólnych działań producentów z recyklerami w zakresie rzeczywistego zamknięcia pętli GOZ (eko-projektowanie, stosowanie recyklatów przy produkcji nowych wyrobów).

Nowe wyzwania stające przed systemem gospodarki odpadami w wyniku znowelizowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE w sprawie odpadów i przeniesienia w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) pełnej odpowiedzialność (również finansowej) za recykling wprowadzonych na rynek produktów na poziomie wyznaczonym przez unijne instytucje właśnie na producentów, skłaniają nas do zwrócenia się z apelem o wsparcie naszych działań w celu faktycznego „zamknięcia pętli” gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

List jest formą zainicjowania działań wyprzedzających w stosunku do przygotowywanej legislacji, która w świetle zmian Dyrektywy Odpadowej w zakresie ROP właśnie na producentów/wprowadzających ma zamiar przenieść odpowiedzialność finansową (ale i organizacyjną) za zbiórkę i recykling wprowadzonych na rynek produktów. Tym samym podjęte przez recyklerów opon działania nie są wyłącznie emanacją ich własnych problemów związanych z zagospodarowaniem produktów recyklingu czy też ekonomiką samego procesu recyklingu pozbawionego finansowego wsparcia, ale wyjściem naprzeciw przyszłym problemom producentów, które mogą się pojawić w wyniku nieprzemyślanych działań legislacyjnych.

Pełna treść listu List otwarty Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – do producentów opon