W związku z przyjęciem „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz rozpoczęciem prac nad projektem oto-GOZ Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje konferencję otwierającą projekt oraz promującą wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Polsce.

Prezes Klastra prof. dr hab. Joanna Kulczycka przedstawi przegląd wskaźników i innowacje w GOZ w Polsce i na świecie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie propozycji działań w zakresie opracowania wskaźników transformacji w kierunku GOZ na poziomie kraju, regionów i miast, a także przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji, nauki, organizacji pozarządowych i konsumentów dotyczących mocnych i słabych strony wprowadzenia GOZ.  W ramach konferencji odbędą się prezentacje ekspertów z zakresu GOZ oraz forum dyskusyjne. Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane do zaproponowania opracowania wskaźników GOZ w Polsce.

Agenda_-_konferencja_oto-GOZ (2)