Aktualności

NOWE ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O ODPADACH

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY ELIMINOWANIU PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH

Od 31 grudnia 2018 obowiązuje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (DzU z 30 listopada 2018 r., poz. 2240).

Do zasad postępowania ze złomem dodano obowiązek dokonania oceny ryzyka związanego
z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w związku ze złomem metali, znajdującym na terenie zakładu pracy lub w miejscu przez niego wyznaczonym. Dodatkowo pojawiają się nowe regulacje dotyczące załadunku i rozładunku złomu metali. Czynności te będą musiały być przeprowadzane przy zastosowaniu zasad i środków ostrożności określonych w instrukcji dotyczącej bezpieczeństw i higieny pracy opracowanej przez pracodawcę.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl


WPROWADZENIE WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSC SKŁADOWANIA ODPADÓW

Rozporządzenie Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
Rozporządzenie określa m.in.:
– wymagania dla prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zwanego dalej „systemem kontroli”;
– minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli;
– wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl


SEGREGACJA ODPADÓW NA 5 FRAKCJI DOPIERO OD 2020 ROKU

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 zakłada, że gminy mają czas na wprowadzenia zmian najpóźniej do 1 stycznia 2020 r. Przepisy nowego rozporządzenia dotyczą samorządów, w których “umowy na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów zostały rozwiązane przed jego wejściem w życie (a w ich miejsce nie zawarto nowych), a także zostaną rozwiązane albo wygasną w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r.”.

Ma to dać gminom, w przypadku których ważność dotychczasowych umów kończy się w krótkim czasie po wejściu w życie rozporządzenia, znacznie krótszy czas na dostosowanie się do wymagań w tym zakresie.

 

Źródło: Dziennik Ustaw

Dodaj komentarz