Aktualności

Nowe usługi Klastra w GoPRO 2.0

Ekoprojektowanie, ślad węglowy, podnoszenie kompetencji cyfrowych to niektóre z nowych usług Klastra z GoPro 2.0

Światowe mega trendy (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, Przemysł 4.0) stały się faktem związanym z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Aby było to możliwe konieczne jest wsparcie firm z sektora MŚP (to one stanowią ponad 90 % wszystkich istniejących przedsiębiorstw) w transformacji prowadzonej działalności.

W efekcie projektu GOPRO 2.0 powstały nowe usługi Klastra składające się na ofertę kompleksowego eksperckiego wsparcia wraz z narzędziami pozwalającymi je wdrożyć.

W efekcie powstały usługi:

✅podniesienia kompetencji cyfrowych poprzez eksperckie wsparcie i doradztwo w obszarze doboru narzędzi cyfrowych i ich wdrożenia w firmach.

✅ tworzenie Mapy Drogowej – Plan Transformacji firm w kierunku przemysłu 4.0.

✅ ProEKO

Ekoprojektowanie z myślą o zamykaniu obiegu surowców. Zasady projektowania i wsparcia eksperckiego firm oparte na aspektach zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

✅ GoGREEN

Analiza śladu węglowego, który jest podstawą do tworzenia strategii redukcji emisji, pozwala  zredukować koszty produkcji, zwiększyć możliwości finansowania, a także potwierdzić odpowiedzialność działalności.

✅GoESG

ESG ( Environmental – Środowisko, Social – Społeczna odpowiedzialność i Corporate Governance – Ład korporacyjny) i powoli staje się standardem. Oznacza szereg czynników pozafinansowych, które pomogą firmom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Ten model raportowania stanie się obowiązkiem, począwszy od dużych firm, po mikroprzedsiębiorstwa. Oferujemy doradztwo przedsiębiorcom w tym zakresie.

Projekt GoPRO 2.0 – Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez wdrożenie nowych usług projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #GoPRO2.0