Aktualności

OFERTA KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu aktywizuje działalność gospodarczą partnerów klastra poprzez prezentację pod marką Klastra wspólnej oferty produktowo- usługowej.Skupiając w swojej strukturze instytucje naukowe i badawcze, podmioty świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze usług gospodarki odpadami, recyklingu, przetwarzaniu, w powiązaniu z ofertą usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych, oraz innych procesów biznesowych, umożliwiło stworzenie kompleksowej, zintegrowanej oferty usług i produktów prezentowanych pod marką Klastra.

Oferta obejmuje:

1. EKOPRODUKTY – Wobec narastającego zapotrzebowania na surowce oraz wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów staje się koniecznością gospodarczą oraz imperatywem nowoczesnej gospodarki. Dynamika rozwoju gospodarczego przesądza o potrzebie rozwoju technologii recyklingu odpadów i odzysku cennych surowców, szczególnie metali oraz paliw (dywersyfikacja źródeł energii). W warunkach krajowych na szczególną uwagę zasługuje recykling wyeksploatowanych pojazdów, opakowań (szczególnie typu tetrapak) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD/IT/RTV).

W skrócie EKOPRODUKTY można scharakteryzować jako surowce wtórne (zastępujące surowce naturalne) pozyskane z odpadów (bardzo duża koncentracja cennych surowców)
w sposób przyjazny środowisku z troską o nasza planetę.

Są to m.in.

 • czyste metale złomu metalowego (żelazo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, molibden, nikiel. Selen, mangan, aluminium) oraz stopów metali (głównie mosiądz, brąz oraz stopy aluminium)
 • metale i stopy metali o różnym stopniu czystości z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWzE), opakowań itd. – żeliwo/staliwo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, molibden, nikiel, selen, mangan, aluminium oraz mosiądz, brąz i inne.
 • tworzywa sztuczne w postaci przemiału, granulatu i regranulatu (tworzyw polimerowych takich jak: PS, ABS, PP, PMMA, PC, PE, PET, HDPE itd. )
 • makulatura, odpady z przemysłu meblarskiego i drzewnego
 • odpady wyrobów z folii polimerowych
 • substancje związki chemiczne na bazie cynku, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, selenu, srebra oraz katalizatorów itp.
 • wyroby rynkowe gotowe na bazie miedzi takich jak: anody, katody, walcówki, wlewki
 • metaliczne wyroby gotowe
 • zapasowe, używane części samochodowe pochodzące z recyklingu pojazdów i odzysku produktowego produkcja z odpadów paliw alternatywnych

Oferta związana ze sprzedażą ekoproduktów realizowana jest poprzez grupy sprzedażowe utworzone w strukturze Klastra poprzez jego członków.

 

2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I INSTYTUCJI Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA WSZELKIEGO RODZAJU ODPADÓW

odbiorcy – wytwórcy odpadów m.in. gminy, samorządy, instytucje, banki, sieci handlowe, zakłady, podmioty prawne itd.

Oferta obejmuje kompleksowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nowoczesnymi technologiami. Zakres działań w tym obszarze jest bardzo szeroki i obejmuje m.in., odbiór transport i utylizację różnego rodzaju odpadów – z terenu całego kraju i zagranicy, kompleksową obsługę firm wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie i opakowania, odbiór i przetworzenie wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych, również odpadów niebezpiecznych.


 

3. AKADEMIA RECYKLINGUSzkolenia techniczne i technologiczne w zakresu zagospodarowania odpadów, odzysku materiałowego i energetycznego

www.akademia-recyklingu.pl

 

Akademia Recyklingu to pierwsza w Polsce akademia, dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów. Akademia Recyklingu to projekt edukacyjny stworzony przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zapewniający kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów i recyklingu a także edukację społeczeństwa w tym zakresie.

Oferta Akademii Recyklingu to m.in:

– szkolenia zawodowe dla pracowników,

– szkolenia dotyczące finansowania inwestycji z funduszy unijnych

– szkolenia z zakresu najnowszych rozwiązań prawnych.

Oferta Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu skierowana jest do :

 • instytucje rządowe, samorządowe,
 • instytucje administracji publicznej,
 • gminy, recyklerzy, huty,
 • firmy,
 • podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą przepisom w zakresie korzystania ze środowiska

Dodaj komentarz