Aktualności

„Pakiet Przyjazne Prawo” z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

MPiT Przyjazne prawo_konsultacje publiczne„Pakiet Przyjazne Prawo”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło propozycje ponad
70 ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą “Pakiet Przyjazne Prawo”

Na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w Biuletynie Informacji Publicznej –
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD494) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych.

Projekt ma na celu ograniczenie obciążeń dla obywateli i firm, poprzez m.in. wprowadzenie uproszczeń dla MŚP, usprawnienie niektórych procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernej sprawozdawczości, uchylenie lub aktualizację przestarzałych, zbędnych
i dublujących się obowiązków informacyjnych, dostosowanie niektórych przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacyjności.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na II kwartał 2019 r.

MPiT Przyjazne prawo_konsultacje publiczne   – pismo

Projekt opublikowany w BIP RCL pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

Dodaj komentarz