W dniach 7-8 grudnia 2017 r. odbyło się Polsko – Brytyjskie spotkanie brokerskie: „Gospodarka w obiegu zamkniętym”, zorganizowane przy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, Unii Europejskiej, Innovate UK oraz Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu miał przyjemność być partnerem tego spotkania.

Celem spotkania było przedstawienie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki w obiegu zamkniętym ze środków Horyzont 2020 oraz stworzenie możliwości nawiązania współpracy przez partnerów z Polski i Wielkiej Brytanii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz agencji ochrony środowiska.


Pierwszy dzień zaczął się od gorącego przywitania zgromadzonych przez organizatorów wydarzenia. Następnie rozpoczęła się część wykładowa. Jako pierwsza wystąpiła Pani Marzena Smol (IGSMiE PAN) z prezentacją wprowadzającą do tematu Gospodarki o obiegu zamkniętym w której bazując na europejskich w tym wielu polskich przykładach zaprezentowano model funkcjonowania GOZ.

Kolejne wystąpienie pt. “Resource Efficiency: with both eyes open.“ dotyczyło innowacyjnego podejścia do energii i surowców opracowanego na Uniwersytecie Cambridgee które przedstawił Profesor Jonathan Cullen. Dzięki idei “with both eyes open”, która opiera się na zmapowaniu przepływu energii i surowców w procesach produkcyjnych oraz zmianie w podejściu do projektowania produktów, możliwa jest redukcja emisji CO2 nawet o 50%.

Po takiej dawce bardzo cennej wiedzy nastąpiła krótka przerwa lunchowa, podczas której przy stolikach toczyły się ożywione dyskusje dotyczące możliwych form współpracy polsko-brytyjskiej a także na temat różnic w podejściu do ochrony środowiska w obu krajach.

Następnie uczestnicy powrócili na salę konferencyjną żeby wysłuchać kolejnych prezentacji. Pani Aneta Maszewska przedstawiła w skrócie założenia programu Horyzont 2020, największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej o imponującym budżecie wynoszącym prawie 80 mld Euro.

Kolejne wystąpienia również dotyczyły programu Horyzont 2020, lecz analizowały w bardziej szczegółowy sposób konkretnych zagadnień programu. Pani Magdalena Głogowska skupiła się jednym z trzech filarów struktury Horyzontu 2020- na wyzwaniach społecznych obejmujących takie zagadnienia jak zdrowie, zmiany demograficzne, ekologiczny i zintegrowany transport, ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. Następnie Pani Ewa Bloch przedstawiła dobre praktyki pisania wniosków.


Panel wykładowy został zakończony sesją pytań i odpowiedzi, po której nastąpiła mniej oficjalna część, czyli tzw. Speed-dating. Uczestnicy mieli okazję indywidualnie porozmawiać między sobą w bardziej kameralnych warunkach, przy stolikach.
Drugi dzień opierał się na części praktycznej i pracy grupowej nad konkretnymi projektami, które miały być zaczątkiem wniosków.

Dziękujemy bardzo za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz wspaniałą organizację spotkania.