Aktualności

RODO: Zmiany w ochronie danych osobowych 2018 i 2019 r.

Rada Ministrów 6 listopada 2018 r. przyjęła długo wyczekiwany projekt. Nowelizacja 168 ustaw – modyfikacje tylu ustaw zakładają przepisy wdrażające ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Teraz  dokumentem zajmie się Sejm. Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji projekt zmienia m.in. ustawy z sektora usług finansowych, ochrony zdrowia, rodziny, pracy i polityki społecznej, spraw wewnętrznych i administracji, nauki i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości i technologii.

Na mocy proponowanych przepisów między innymi zagwarantowany zostanie pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

Projekt zawiera też propozycję zmiany Kodeksu Karnego, służącą penalizacji usiłowania wyłudzeń pod pretekstem ochrony danych osobowych. Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę zgłoszeń przypadków otrzymania przez administratorów wiadomości, które sugerują konieczność podjęcia działań związanych z RODO, podczas gdy w rzeczywistości w danym przypadku są one zbędne.

Dodaj komentarz