Aktualności

Rozszerzona odpowiedzialność producenta – konsultacje

Spotkanie konsultacyjne w sprawie założeń do systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) odbyło się 2 września br. w Ministerstwie Środowiska. Wzięli w nim udział członkowie naszego klastra m.in z grupy ds. wypracowania wspólnych rekomendacji prawnych, społecznych i gospodarczych służących rozwojowi Klastra i Członków Klastra w osobie lidera grupy Witolda Chemperka.

Spotkanie było  okazją do przedstawienia wstępnych założeń przez Ministerstwo Środowiska odnośnie ROP, która uwzględnia wymagania tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji sześciu dyrektyw z zakresu odpadów.

W  zaproponowanej koncepcji Ministerstwa, wprowadzający powinni finansować tzw. koszty netto czyli koszty zagospodarowania odpadów, po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów. Wprowadzający produkty będą obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów.

Ministerstwo planuje wyznaczenie Regulatora, który miałby ustalać stawki opłat ponoszonych przez wprowadzających produkty, w tym w opakowaniach, do obrotu (rozważany w ramach istniejącej struktury administracji publicznej).

Doprowadzenie do pełnej realizacji ROP wymaga m.in.:

  • zdefiniowania na nowo ról wszystkich uczestników sytemu, w szczególności wprowadzających produkty oraz działających w ich imieniu podmiotów określanych jako organizacje odzysku,
  • zwiększenia nadzoru nad działalnością organizacji odzysku np. poprzez wskazanie niezależnego organu nadzoru nad tymi podmiotami,
  • wprowadzenia nowych instrumentów ekonomicznych np. takich jak kaucje, opłaty recyklingowe od wprowadzonych opakowań, wyznaczenie minimalnego poziomu finansowania przez organizacje odzysku zagospodarowania odpadów.

Nowy system powinien zachęcać producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich przydatność do recyklingu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji odzysku, przetwarzających odpady, wprowadzających produkty, administracji oraz organizacje pozarządowe.

Recyklerzy apelowali o jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią przetwarzającym odpady wsparcie finansowe ze strony producentów, które w ocenie recyklerów i wielu ekspertów jest obecnie niewystarczające.

Prezentacja przedstawiona przez Ministerstwo Środowiska dotycząca ROP Prezentacja_dot_ROP MŚ

Źródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko/w-m-o-systemie-rozszerzonej-odpowiedzialnosci-producenta