Aktualności

IFAT 2020 – rejestracja otwarta

Światowe Wiodące Targi Ochrony Środowiska – Gospodarka Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami – IFAT 2020 – Monachium, NIEMCY

Rejestracja onlineOTWARTA !!!

Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie zaleca się, aby firmy zainteresowane udziałem w edycji 2020 zgłaszały swoje uczestnictwo w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.04.2019,
gdyż później może być problem z uzyskaniem miejsc.

Oferta tematyczna targów:
A/ WODA I ŚCIEKI

 1. Inżynieria wodna (wydobycie, irygacja, uzdatnianie, kontrola zanieczyszczeń, ochrona itp.)
 2. Budowa zakładów wody, oczyszczalni
 3. Wodociągi i systemy ścieków
 4. Usługi związane z wodą, dystrybucją
 5. Analizy, techniki laboratoryjne dla wody
 6. Edukacja, badania naukowe, transfer technologii w sektorze wodnym

B/ RECYKLING, ODPADY, TECHNOLOGIE KOMUNALNE

 1. Gospodarka odpadami i recykling
 2. Pozyskiwanie energii z surowców i odpadów
 3. Czyszczenie, odśnieżanie i utrzymanie dróg
 4. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
 5. Ochrona powietrza, kontrola zanieczyszczeń, oczyszczanie spalin
 6. Analizy, technologie laboratoryjne dla recyklingu
 7. Usługi związane z recyklingiem
 8. Badania i opracowania naukowe, transfer technologii w sferze recyklingu

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach IFAT 2020 (netto za 1 m2)

Typ stoiska:  w hali (min 20 m²) open air (min 60 m²)

 • Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)     183 € / m2 98 € / m2
 • Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 193 € / m2    100 € / m2
 • Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 198 € / m2    102 € / m2
 • Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 204 € / m2   104 € / m2

Powyższe ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoiska, a jedynie powierzchnię wystawienniczą.

Pozostałe opłaty:

Opłata rejestracyjna wystawców wynosi 300 €

Wpis do katalogu (drukowanego + online) i usługi medialne – 295 €

Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 14 €/m² (10 €/m² dla stoisk na zewnątrz)

Opłata za wywóz śmieci – 3,50 €/m²

AUMA (niemiecka organizacja targowa) – 0,60 EUR/m²

Opłata za ewentualnych podwystawców – 715 €   (obejmuje zgłoszenie i wpisy katalogowe)

Więcej informacji pod adresem: www.ifat.de

 

Dodaj komentarz