Aktualności

Unijne NIE dla wspierania budowy spalarni

  • Komisja proponuje także ograniczenia finansowanie dla instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.

  • Członkowie komisji chcą by pieniądze w Funduszu Spójności trafiały na inicjatywy dotyczące ograniczania powstawania odpadów, ponownego użycia i recyklingu.

Członkowie komisji ENVI (ochrona środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności) Parlamentu Europejskiego głosowali nad wnioskiem w sprawie Funduszu Spójności na okres po 2020 roku.

Dodaj komentarz