Aktualności

W poszukiwaniu nowych kierunków i międzynarodowych partnerów biznesowych ….

Aktywny początek 2018 roku dla firm klastra uczestniczących w realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

W dniach 17-19 stycznia w Salzburgu w Austrii podczas 17 MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU RECYKLINGU ELEKTRONICZNEGO IERC 2018

IERC 2018 to najważniejsza impreza branży recyklingowej, skupiająca ponad 500 międzynarodowych producentów, recyklerów, producentów urządzeń, stowarzyszenia recyklingu, firmy zajmujące się regeneracją, instytucje normalizacyjne, organizacje pozarządowe, organy regulacyjne i wiele innych.

W ramach realizacji projektu swoją ofertę produktów i usług do Austrii w trakcie trwającego właśnie Kongresu IERC 2018 na wspólnym stoisku Klastra współfinansowanego ze środków UE prezentują nasze 3 firmy członkowskie.

Więcej informacji na temat udziału w IERC 2018 firm Klastra zaraz po powrocie z Austrii …

Dodaj komentarz