Aktualności

Webinaria: nowe prawo zamówień publicznych – główne kierunki zmian

Prawo zamówień publicznych, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. tematem webinariów Akademii Recyklingu.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  w ramach Akademii Recyklingu oraz ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ma zaszczyt zaprosić Państwa na cykl webinariów dotyczących ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Webinaria poprowadzi adw. dr Anna Banaszewska, partner w kancelarii ECO LEGAL.

Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. I (15 grudnia 2020 r.)

 • Systematyka nowej ustawy.
 • Przygotowanie postępowania, analiza potrzeb zamawiającego.
 • Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe.
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wykonawcy, udostępnianie zasobów podmiotów trzecich.
 • Tryby udzielania zamówień publicznych.
 • Procedura unijna i procedura krajowa.
 • Składanie ofert. Badanie i ocena ofert. Przesłanki odrzucenia oferty.

 

Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. II (22 grudnia 2020 r.)

 • Umowy o zamówienie publiczne w świetle nowego prawa zamówień publicznych.
 • Obowiązkowe postanowienia umowne.
 • Klauzule abuzywne.
 • Ochrona podwykonawców.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne.

 

Termin: 15 grudnia 2020 r.  oraz 22 grudnia 2020 r., godz. 10:00-12:00.

Gdzie: on-line.

Koszt uczestnictwa w 1 webinarze:

 • 239 zł netto / os.    – jedno webinarium *

* Bezpłatnie dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 

Rejestracja:

Aby zapisać się na szkolenie w ramach Akademii Recyklingu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 1. Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. I – 15 grudnia 2020 r. Link do rejestracji webinarium 15 grudnia br.
 2. Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. II – 22 grudnia 2020 r.  Link do rejestracji webinarium 22 grudnia br.

Na jego podstawie wystawimy elektroniczną fakturę proformę tytułem opłaty rejestracyjnej. Po jej opłaceniu, zostanie Pani / Pan zapisany na listę uczestników danego webinarium Akademii.

 

Aby zapisać się na szkolenie w ramach Akademii Recyklingu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Na jego podstawie wystawimy elektroniczną fakturę proformę tytułem opłaty rejestracyjnej.

Po jej opłaceniu, zostanie Pani / Pan zapisany na listę uczestników danego webinarium Akademii.

 


Akademia Recyklingu

Uzupełnieniem oferty Klastra jest szeroka gama usług doradczych (doradztwo dotacyjne, biznesowe, środowiskowe, technologiczne, prawne, biznes  plany,  studia  wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko itp.), audytorskich oraz oferta specjalistycznych szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach pierwszej w Polsce Akademii dedykowanej firmom z obszaru technologii odzysku i recyklingu odpadów (www.akademia-recyklingu.pl).

W ramach AKADEMII RECYKLINGU posiadamy ofertę edukacyjną dla firm, instytucji, gmin z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów, prawa środowiskowego, zarządzania firmą, systemów jakości, doradztwa, edukacji itp.