Aktualności

Webinarium: Europejski Zielony Ład – nowa strategia wzrostu gospodarczego UE

Europejski Zielony Ład – nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej – webinarium 28.05.2021

Data: 28 maja 2021     Czas: 10:00 – 12:00    Miejsce: on-line Microsoft Teams

 

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla tych, którzy najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

 Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią na rzecz wzrostu – wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia i pracy, sposób produkcji i konsumpcji, tak abyśmy żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne. Wszyscy możemy włączyć się w ten proces i skorzystać z szans, jakie stwarza – Przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w ramach Akademii Recyklingu  zaprasza na kolejne webinarium z cyklu:

Zrównoważona gospodarka – zamykamy obiegi surowców

Europejski Zielony Ład

– nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej

 

AGENDA

    10:00 – 10:10     Otwarcie

Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu koordynatora Klastra Gospodarki  Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego

Agnieszka Zdanowicz, wiceprezes zarządu koordynatora Klastra Gospodarki  Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego

    10:10 – 10:25     Europejski Zielony Ładu – ambitny plan działania UE
na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050

Daniel Kamiński, Radca, Sekcja Polityki Środowiskowej,
Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej

10:25 – 10:55     Wizja nowej gospodarki tworzywami sztucznymi w Europie –
Gospodarka w obiegu zamkniętym

 Małgorzata Gołębiewska, Sekcja ds. Europejskiego Zielonego Ładu,
Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej

   10:55 – 11:35     Wsparcie dla przedsiębiorców na zielone inwestycje
z funduszy Europejskiej Polityki Spójności

Julia Majewska, Programme Manager, DG REGIO, Komisja Europejska                      

    11:35 –12:00      Sesja Q&A  

Moderator:  Nina Małachowska, Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli

 

Miejsce

 

platforma Microsoft Teams

 

Koszt: Bezpłatne

Program link

Rejestracja: wymagana, do 27.05.2021 r.  poprzez formularz rejestracyjny

Proszę zwrócić uwagę, że link do wydarzenia zostanie przysłany dzień przed jego rozpoczęciem na Ms TEAMS, a nie na clickmeeting.

Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:

Katarzyna Błachowicz

akademiarecyklingu@klasterodpadowy.com, tel. + 48 536 921 091