Aktualności

Webinarium: Wyniki dla branży odzysku materiałowego surowców

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców. Premiera wyników badań I edycji

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą odzysku materiałowego surowców.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – odzysk materiałowy surowców realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy w szczególności nt.:

  • wyzwań związanych z zatrudnieniem pracowników w branży
  • współpracy edukacji i biznesu
  • wyzwań związanych z wdrażaniem zasad GOZ, Europejskim Zielonym Ładem
  • najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju branży

W programie, w drugiej części spotkania odbędzie się blok tematyczny dotyczący przyszłości branży odzysku materiałowego surowców – GOZ i inne wyzwania w scenariuszach rozwoju. W imieniu  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wystąpi Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu.

Rejestracja: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=2618#eventContact

Informacje na temat seminarium:

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców. Premiera wyników badań I edycji – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Pauliną Zadura (PARP) mail: paulina_zadura@parp.gov.pl

Co to jest BBKL?

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizujemy go w PARP od 2009 r. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwsza edycja BKL zakończyła się w 2015. Od 2016 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego cyklu badań, która zakończy się w 2023 r. Obecnie BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.