„EkoMobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”.

„EkoMobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”.

Termin wydarzenia: 11-12.06.2019
Miejsce wydarzenia:
Centrum Energetyki AGH w Krakowie

Już po raz trzeci Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w Konferencji „EkoMobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”.
Spotkanie poprowadzi prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki przy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
W konferencji m.in.:

  • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – analiza i komentarze
  • Praktyczne doświadczenia Samorządów w zakresie wprowadzania Elektromobilności – organizacja transportu publicznego, carsharing oraz inne wyzwania i zadania wynikające z ustawy
  • Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych – rozwój sieci ładowania, magazyny energii, zadania wynikające z ustawy, współpraca z samorządami
  • Ładowanie pojazdów – bezpieczeństwo procesów ładowania, rola Urzędu Dozoru Technicznego
 • Rola klastrów energii w rozwoju EkoMobilności

 

 • Paliwa alternatywne w rozwoju EkoMobilności – CNG, LNG, LPG, Wodór
 • Bezpieczeństwo pojazdów o napędzie elektrycznym, CNG

Więcej informacji oraz program i rejestracja dostępna pod adresem: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/emobility/2019/

Dodaj komentarz