Horizon 2020 – fokus na energię

Horizon 2020 Energy Brokerage Event on Energy Systems and SCC
Program “Horyzont 2020” – pośrednictwo energetyczne Horizon 2020 w zakresie systemów energetycznych i SCC

Bruksela, BELGIA – 05.10.2018

Wydarzenie skierowane do szerokiego spektrum firm, uniwersytetów i naukowców z Europy i spoza niej w celu wspierania tworzenia konsorcjów na nadchodzące zaproszenia do składania wniosków w ramach programu “Horyzont 2020” w 2019 r. w następujących głównych obszarach:

  • Inteligentny system energetyczny skoncentrowany na obywatelach:

– Elastyczność i opcje rynku sprzedaży detalicznej dla sieci dystrybucyjnej

– Rozwiązania do współpracy regionalnej w sieci przesyłowej

– Badania nad zaawansowanymi narzędziami i rozwojem technologicznym

– Zarządzanie energią na wyspach europejskich

– Rozwiązania do dużych danych dla energii

  • Inteligentne miasta i społeczności lokalne

Dodaj komentarz