II Kongres AGD z udziałem przedstawicieli Klastra

Termin wydarzenia: 23-24.05.2019
Miejsce wydarzenia:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Tymienieckiego 22G,                                                  Łódź

PANEL 4: Środowisko przyszłości – z udziałem przedstawicieli KGOIR

EKOPROJEKTOWANIE, ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA, RECYKLING ELEKTROODPADÓW
Wśród panelistów i moderatorów prezes Klastra prof. Joanna Kulczycka i Katarzyna Błachowicz – wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit system sp. z o.o.

Agenda kongresu dostępna pod adresem: https://www.kongresagd.pl/agenda/

Rejestracja uczestnictwa dostępna pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe–2fMTWb7jhbqAthe1fqaOHq17WGjb46xY2PQ3iz0RG4oRQ/viewform

Dodaj komentarz