Konferencja pn. Industrial Modernisation Steering Committee Meeting

Konferencja pn.  Industrial Modernisation Steering Committee Meeting
Organizator:
Joint Research Centre (KE) oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Termin wydarzenia: 13-14 czerwca 2019
Miejsce wydarzenia: Pałac Wilanowski, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Pierwszego dnia odbędzie się warsztat Technical Assistance Facility for Industrial Modernisation and Investment, finansowany w ramach COSME.

Drugiego dnia odbędzie się spotkanie poświęcone projektom regionów UE, prowadzonych w ramach partnerstwa KE dot. modernizacji przemysłowej oraz współpracy między regionami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Agenda spotkania: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/339567/Agenda_IM_SC_draft_agenda.pdf/d1a3e763-de02-4a62-a026-3a9aa6e67765

Rejestracja: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Warsaw_Registration_13-14_June_2019

Dodaj komentarz