Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

Międzynarodowa konferencja naukowa pn.   “Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

Termin wydarzenia: 02-03.07.2019
Miejsce wydarzenia:
Hotel Mercure Conference & SPA, Dosłońce 56, 32-222 Racławice

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

To już trzecie spotkanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych. Konferencja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu „International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Cel konferencji:
– wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań promujących wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi,
– dyskusja i przedstawienie dobrych praktyk.

Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez jak najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego tematem wiodącym będzie racjonalne wykorzystanie zasobów ze źródeł pierwotnych i wtórnych, z uwzględnieniem przewidywanych zmian społecznych i gospodarczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Racjonalne wykorzystanie surowców mineralnych

 • Sesja plenarna – wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy
 • Racjonalne wykorzystanie surowców ze źródeł pierwotnych i wtórnych
 • Rola energii i surowców w rozwoju GOZ
 • Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki prawne i organizacyjne
 • Proekologiczne rozwiązania technologiczne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów
 • Edukacja ekologiczna

Gospodarka o obiegu zamkniętym – metody i dobre praktyki

 • Modele i wskaźniki monitorowania GOZ
 • Innowacje w GOZ
 • Instrumenty wspierające GOZ
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ, platformy, bazy danych
 • Dobre praktyki wdrażania GOZ

Udział w konferencji bezpłatny (bez noclegów i wyżywienia)

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://konferencja-pan.pl/rejestracja2019

 

Dodaj komentarz