Międzynarodowa konferencja pt. “Gospodarka o obiegu zamkniętym – Racjonalne gospodarowanie zasobami”

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców. Wdrażanie strategii
i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych w celu m.in. zmniejszenia wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększenia liczby miejsc pracy.
Partnerem konferencji jest: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

Dodaj komentarz