Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment

  • Termin wydarzenia:   28-30 listopada 2018
  • Miejsce wydarzenia:   Arche Hotel Krakowska, WARSZAWA
  • Organizator: Abrys

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

W trakcie trzech dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

Główne sesje tematyczne kongresu

– Prawodawstwo i kierunki rozwoju
– Gospodarka odpadami
– Gospodarka wodna
– Ochrona powietrza
– Gospodarka w obiegu zamkniętym
– Forum RIPOK.

Dodaj komentarz