POL-ECO SYSTEM 2019 Spotkajmy się w Poznaniu

POL-ECO SYSTEM 2019 Spotkajmy się w Poznaniu

MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Termin wydarzenia: 09-11.10.2019
Miejsce wydarzenia: MTP Poznań

 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu sprawuje patronat branżowy

ZAKRES TEMATYCZNY  POL-ECO SYSTEM 2019:

#ODPADY

 • TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
 • TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW
 • MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • RECYKLING ODPADÓW (ZERO WASTE, GOZ)
 • REWITALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW
 • RECYKLING ZSEiE
 • PALIWA RDF/SRF
 • NOWOCZESNE METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW (NP. BIOELEKTRA

#WODA I ŚCIEKI

 • GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
 • MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
 • ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 • MELIORACJE/ODWODNIENIA
 • OCZYSZCALNIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
 • OCHRONA BAŁTYKU

#ENERGIA

 • MAGAZYNOWANIE I DOSTARCZANIE ENERGII
 • ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
 • ENERGIA Z ODPADÓW
 • ENERGIA Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • ENERGIA WODNA
 • BIOMASA
 • FOTOWOLTAIKA
 • GEOTERMIA/ POMPY CIEPŁA

#TECHNIKA KOMUNALNA

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
 • KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

#POWIETRZE

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

#ECO-TRANSPORT

 • TRANSPORT MIEJSKI
 • E-MOBILITY
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

Więcej szczegółów pod adresem: https://polecosystem.pl/pol-eco-system/

 

Dodaj komentarz