#reducefoodwaste Konferencja na temat zapobiegania i zarządzania odpadami żywnościowymi

Conference on Food Waste Prevention and Management
Konferencja na temat zapobiegania i zarządzania odpadami żywnościowymi

Według założeń gospodarki obiegowej, konieczne jest ograniczenie i zarządzanie stratami żywności występującymi w całym łańcuchu dostaw.

Problem zrównoważonych systemów żywnościowych jest ściśle związany z programem rozwoju ONZ na XXI wiek. 

Konferencja koncentruje się na nowych odkryciach, a także nowych rozwiązaniach w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności i zarządzaniu nimi w całym łańcuchu dostaw w regionie Europy Środkowej.

Będą także przedstawiane i omawiane bieżące informacje naukowe na ten temat z całego świata.

26.04.2019 Wiedeń, AUSTRIA

 

  • Opłata konferencyjna: wstęp wolny

 

 

Dodaj komentarz