SPIRE Joint Meeting COP24 z udziałem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

COP24   24. SESJA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Po raz kolejny w Polsce, tym razem Katowice goszczą uczestników szczytu klimatycznego z całego świata.

Dodaj komentarz