Aktualności

Zmiana daty konferencji “Opakowania dla recyklingu. Dobre przykłady w gospodarce o obiegu zamkniętym ”

 Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz uwzględniając dynamicznie zmieniająca się  sytuację na świecie w związku z pandemią CONVID-19 Targi Plastpol zostały przesunięte z maja na październik, a tym samym i nasza konferencja. Jeśli sytuacja na to pozwoli planujemy jej organizację  7 października 2020 r.  w Kielcach.

“Opakowania dla recyklingu. Dobre przykłady w gospodarce o obiegu zamkniętym ” to nazwa konferencji Klastra Gospodarki Odpadowej Recyklingu  – Krajowego Klastra Kluczowego organizowanej podczas podczas Targów PLASTPOL w Kielcach.

Bez ekoprojektowania opakowań z myślą o ich ponownym wykorzystaniu, a następnie recyklingu i zawracaniu surowców do obiegu produkcyjnego nie uzyskamy nic oprócz odpadów. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym istotnym elementem jest idea ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią opakowania w systemach dystrybucji oraz użytkowania.

Otwartość recyklerów, by dzielić się wiedzą zdobytą przez wiele lat doświadczeń w pracy z odpadami opakowaniowymi, a dalej  z pozyskanym resurcowami jest nieobliczalną wartością, którą doceniają producenci, wytwórcy  opakowań. Każde ogniwo jest ważne w łańcuchu wartości.  Temu będzie po części służyć konferencja “Opakowania dla recyklingu. Dobre przykłady w gospodarce o obiegu zamkniętym ,  by wskazywać dobre przykłady, pokazywać możliwości łączenia różnego rodzaju materiałów, które nadają się do recyklingu, ale i sygnalizować bariery technologiczne, techniczne, jak i ekonomiczne. Innowacji w zakresie recyklingu opakowań nie brakuje, często  jednak barierą do ich wdrażania są jeszcze ekonomiczne aspekty. Myślimy jednak o o zamykaniu  mniejszych i większych obiegów surowców,  co przede wszystkim  jest korzystne dla środowiska.

Podczas konferencji poruszymy tematy:

  • projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym,
  • certyfikaty pomocne w zdobywaniu  nowych rynków dla tworzyw sztucznych,
  • biopolimery,
  • granice recyklingu a energia z odpadów,
  • mity i fakty nt. opakowań,
  • zrównoważony rozwój.

Jednakże powyższe założenia tematyczne  zostaną zaktualizowane  do bieżących zagadnień istotnych dla gospodarki związanej z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Więcej informacji udziela Katarzyna Błachowicz, tel. kom.: + 48 536 921 091, e-mail: katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com