Aktualności

Zmiana Krajowych Inteligentnych Specjalizacji od 1 stycznia 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( PARP ) poinformowała, że zakończone zostały prace nad koncentracją tematyczną Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Szczegółowy opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Należy zaznaczyć, że w tematyce: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY – w pracach grupy KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY – przewodniczyła Jolanta Okońska-Kubica – Prezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit system sp. z o.o./ Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Przedmiotowa wersja KIS zostanie uwzględniona w konkursach uruchamianych w ramach POIR w 2019 r.

Dodaj komentarz