Aktualności

Bezpłatne warsztatowy “Selektywna zbiórka bioodpadów”.

Patronat branżowy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu nad szkoleniami warsztatowymi “Selektywna zbiórka bioodpadów”.

Najważniejsze tematy:

  • Aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany
  • Obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami: mieszkańcy, gminy, przewoźnicy, zakłady zagospodarowania
  • Modele zbiórki bioodpadów akceptowalne przez mieszkańców Dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce i na świecie
  • Istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów.

Program_warsztatów /kliknij/

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli kadry kierowniczej w jednostkach samorządu terytorialnego, radnych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, NGO’s. Warsztaty zakończone uzyskaniem certyfikatu. Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie finansowane jest ze środków NFOŚiGW. Udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny i kończy uzyskaniem CERTYFIKATU.

Szkolenia organizuje Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling  na ten moment znane są terminy:  18 i 26 marca br.

Rejestracja: https://szkoleniabioodpady.abrys.pl/