Aktualności

HORYZONT EUROPA: Plan strategiczny na lata 2021-2024

Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla programu Horyzont Europa, w którym wyznacza priorytety w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2024.

Podczas webinarium “Wsparcie MŚP w aplikowaniu o środki z programu Horyzont Europa 2021-2027  – EIC Accelerator”  w dniu 17  marca 2021 r. już o tym wspominaliśmy i już jest plan strategiczny dla programu Horyzont Europa.

W planie strategicznym określono również europejskie współfinansowane i współprogramowane partnerstwa oraz misje UE, które mają być wspierane w ramach programu Horyzont Europa. Partnerstwa te obejmą kluczowe obszary: energia, transport, różnorodność biologiczna, zdrowie, żywność i obieg zamknięty.

W dokumencie określono cztery strategiczne kierunki inwestycji w badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa na najbliższe cztery lata:

  • promowanie otwartej strategicznej autonomii poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów i łańcuchów wartości;
  • odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi;
  • uczynienie z Europy pierwszej cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej;
  • tworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego.

Podstawę wszystkich czterech kierunków działania stanowi współpraca międzynarodowa, mająca zasadnicze znaczenie dla sprostania wielu globalnym wyzwaniom.

➡️ Więcej informacji: horizon-europe-strategic-plan-2021

Plan strategiczny Horyzont Europa zawiera:

✅ kluczowe kierunki strategiczne w zakresie badań i wsparcia innowacji oraz ich ukierunkowane oddziaływanie

✅ identyfikację europejskich partnerstw współfinansowanych i współprogramowanych,

✅ identyfikacja misji UE

✅ obszary współpracy międzynarodowej.

 

Szkolenie  poświęcone instrumentom i ekosystemowi wsparcia innowacji w ramach programu Horyzont Europa (w latach 2021-2027) organizuje 26 marca 2021 r. Krajowy Punkt Kontaktowy.

 

Rejestracja i agenda: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wsparcie-innowacji-w-programie-horyzont-europa