Aktualności

Akademia Recyklingu organizuje webinarium: Ocena oddziaływania na środowisko

„Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście inwestycji w gospodarce odpadami” kolejne webinarium w ramach Akademii Recyklingu  w nowym terminie 3 listopada br.

Zapraszamy na spotkanie on-line w ramach Akademii Recyklingu współorganizowane z Kancelarią Ekologiczną Marcin Kaźmierski. Podczas webinarium przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które bezpośrednio powiązane są z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Tematyka ta jest bardzo szeroka i bardzo istotna dla wszystkich podmiotów planujących np. rozbudowę swoich zakładów. Uwaga zmiana terminu na 4 listopada 2020 r. z pierwotnego 28 października br.

Prelegent: mec. Marcin Kaźmierski, Kancelaria Ekologiczna MARCIN KAŹMIERSKI

Kiedy: 4 listopada 2020 r., godz. 10:00-13:00.

Rejestracja LINK

Podczas październikowego spotkania omówione będą następujące kwestie:

– Jakie przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji środowiskowej;
– Kiedy wymagane jest sporządzenie raportu, a kiedy karty informacyjnej;
– Jak wygląda procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
– Jakie wymagania stawiane są wnioskowi – raport oddziaływania na środowisko oraz wymagane załączniki;
– Jakie organy uczestniczą w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowej;
– Jakie są możliwe rozstrzygnięcia sprawy;
– Kiedy organ wydający decyzje może odmówić jej wydania – studium przypadku;
– Jaki jest przebieg procedury odwoławczej od uzyskanej decyzji;
– Jak przygotować odwołanie.

 

Kolejne webinaria:

18.11.2020 r. Przebieg postępowania administracyjnego w procedurze uznania produktu ubocznego

9.12.2020 r. Transgraniczne przemieszczanie odpadów – procedury