Aktualności

Kongres Klastrów: polityka rozwoju gospodarczego

Klastry narzędziem polityki rozwoju  regionów i wparciem w realizacji programu  Next Generation EU to temat  VI Kongresu Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r.

Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 mld euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ustanowiony program Next Generation EU zakłada nie tylko ogromne fundusze spierające rozwój, ale także nowe podejście oparte o „ekosystemy gospodarcze” łączące sektory przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić europejskie firmy nie tylko bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla krajów wschodu Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Koniec 2020 roku, to nie tylko ostatni rok siedmioletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nową perspektywę. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123.000 zatrudniających 19% pracowników UE) okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.  Rok 2020 zapisze się także jako czas bezprecedensowego światowego kryzysu wywołanego epidemią COVID19. Wszyscy uczestnicy życia społecznego i gospodarczego doświadczyli negatywnych konsekwencji, ale także w różny sposób walczyli z samą epidemią, dziś natomiast są zainteresowani  w odbudowie gospodarki.

 

Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich będziemy rozmawiać o:

  • europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego,
  • możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów,
  • klastrach i ich w wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych.

 

Udział  naszego Klastra będzie widoczny w sesji Ekosystem „zielonej” gospodarki  w dniu 10 listopada 2020 r.  

Sesja plenarnej IV pt. Ekosystem „zielonej” gospodarki odbędzie się drugiego dnia kongresu tj. 10.11.2020 w godzinach 10.15-11.15.

Wśród prelegentów będą:

  1. Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o., koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy
  2. Sławomir Kotylak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  3. Katarzyna Meger, Prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
  4. Jakub Mielczarek, Dyrektor Zarządzający Związku Województw RP
  5. Przemysław Wojdyła, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “Zielona Chemia” – Krajowy Klaster Kluczowy

Termin: 9-10.11.2020 r. on-line

Rejestracja: https://6kongres.klastrypolskie.pl/ oraz https://app.evenea.pl/event/kongresklastrowpolskich/

Organizator: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”