Aktualności

Badanie fokusowe: kompetencje przyszłości

Kompetencjom i zawodom przyszłości poświęcone było spotkanie klastra, które odbyło się 6 grudnia 2021 r. w Warszawie.

Głównym tematem spotkania było określenie zapotrzebowania przedsiębiorstw naszego klastra na kompetencje i zawody przyszłości. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu realizował projekt dla Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości z ramienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczący określenia KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI. Pod  pojęciem kompetencji przyszłości rozumie się takie kompetencje, kombinacji wiedzy, doświadczenia, umiejętności oraz zaangażowania pracowników, której znaczenie dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw będzie wzrastać w przyszłości (w perspektywie do 2030 r.). Dla wielu podmiotów są to często kompetencje nowe, których potrzeba posiadania w zasobach przedsiębiorstwa ujawniła się stosunkowo niedawno, a bez których dalszy rozwój przedsiębiorstwa jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Agenda  spotkania Klastra

11:30 Rejestracja i powitalna kawa networkingowa

Określenie kompetencji i zawodów przyszłości – badanie fokusowe 

Małgorzata Rudnica, Agnieszka Zdanowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Podnoszenie kompetencji cyfrowej wśród kadry zarządzającej

Michał Raburski, CirSystem Sp. z o.o.

Łączenie potrzeb i kompetencji w kierunku wdrażania innowacji oraz systemów wsparcia – warsztaty dla innowatorów działania1

Marta Laskowska, Agnieszka Zdanowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, Akademia Recyklingu

Networking klastra

15:00 Lunch

 

1Projekt finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego