Aktualności

Smart Lab: pozyskiwania energii z odpadów

Klaster uczestnikiem Smart Lab w tematyce pozyskiwania energii z odpadów.

Ostatni z cyklu 4 warsztatów Smart Lab w tematyce pozyskiwania energii z odpadów odbył się 1 grudnia 2021 r. Podczas spotkań blisko 50 przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki i instytucji publicznych pracowało wspólnie nad wyłonieniem kluczowych obszarów rozwoju dla rynku pozyskiwania energii z odpadów, prowadząc dyskusje nad m.in. najbardziej wpływowymi trendami, perspektywicznymi niszami technologicznymi oraz potencjałem do rozwoju i wzmacniania współpracy w ekosystemie.

Wnioski z dyskusji stanowią podstawę do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap (BTR), której publikacja planowana jest na pierwszą połowę 2022 roku. Dokument wskaże kierunki priorytetowe dla rozwoju obszaru w Polsce oraz zawierać będzie rekomendacje dotyczące m.in. aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

„Uczestnicy warsztatów wskazali priorytetowe wg nich działania o charakterze B+R, wśród których wymienić należy m.in. rozwój technologii w zakresie wytwarzania i wykorzystania biogazu i biometanu, niskoemisyjnych aglomeratów energetycznych, czy też płynnych produktów z procesów przetwarzania paliw pochodzenia odpadowego. Znając rezultaty warsztatów jestem przekonany, że uda nam się wypracować merytoryczny, ważny dla obszaru pozyskiwania energii z odpadów dokument, który będzie istotny z perspektywy jego rozwoju w Polsce.” – powiedział dr hab. Radosław Pomykała, konsultant-ekspert branżowy nadzorujący prace merytoryczne nad ekspertyzą BTR.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR).

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Projekt na zlecenie PARP wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab: Pozyskiwanie energii z odpadów”.

#SMARTLAB #PARP #KIS #innowacje #POIR #FunduszeUE #PwC #InteligentneSpecjalizacje #monitoring #ProcesPrzedsiębiorczegoOdkrywania #PPO #EntrepreneurialProcessOfDiscovery #EDP