Aktualności

Bartosz Kubicki nowym Przewodniczącym Klastra

Podczas jubileuszowego posiedzenia Rady Klastra 15 czerwca br. został wybrany nowy Przewodniczący Klastra.

Dotychczasowym  Przewodniczącym Rady Klastra  był Zbigniew Miazga, prezes firmy Polblume. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje, czyli 10 lat.  Podczas  jubileuszowego posiedzenia Rady Klastra 15 czerwca 2022 r. członkowie klastra jednogłośnie wybrali na nową kadencję Bartosza Kubickiego, prezesa firmy Elektrorecykling S.A. Tym samym Bartosz Kubicki zrzekł się pełnienia funkcji członka zarządu Klastra. Wybory do Zarządu Klastra ogłoszono na jesień.

Nowy Przewodniczący podziękował poprzednikowi za lata pracy na rzecz rozwoju Klastra, a także złożył gratulacje z okazji 10-lecia Klastra na ręce Prezes Klastra prof. Joannie Kulczyckiej, oraz przedstawicielek koordynatora klastra Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o.:  Katarzynie Błachowicz, wiceprezes zarządu, Agnieszce Zdanowicz, wiceprezes zarządu i Marcie Laskowskiej, dyrektor biura.

 

Kim jest nowy  Przewodniczący Rady Klastra Bartosz Kubicki?

 

Założyciel, właściciel i prezes zarządu w spółkach Elektrorecykling.
Jeden z inicjatorów zawiązania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz udziałowców Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. Inspirator i uczestnik projektów B+R w obszarze nowatorskich kierunków zagospodarowania odpadów.
Entuzjasta podejścia circular economy w gospodarce i życiu codziennym

2001 – obecnie
ZAŁOŻYCIEL I PREZES ZARZĄDU
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Bartosz Kubicki /
Elektrorecykling sp. z o.o. / Elektrorecykling S.A.
Firma zajmuje się odbiorem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzi jeden z większych zakładów przetwarzania ZSEE w Polsce. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE – demontażu fizycznego i obróbki mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych oraz sprzedaży odzyskanego materiału. Tworzy systemy zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu. Posiada wspomaganą systemem informatycznym linię do recyklingu urządzeń chłodniczych. Ponadto dysponuje linią do przetwarzania urządzeń wielkogabarytowych oraz małego sprzętu AGD/RTV. W katalogu usług Elektrorecykling znajdują się: zbieranie, transport i zagospodarowanie ZSEE; mielenie i rozdrabnianie odpadów, szkła i obwodów drukowanych; doczyszczanie i separacja odpadów, surowców i złomów metali.

2010 – obecnie
ZAŁOŻYCIEL I PREZES ZARZĄDU
Elektrorecykling Polska sp. z o.o.
Proces recyklingu odpadów, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko, jest podstawą dzisiejszej gospodarki o obiegu zamkniętym. Każdego dnia firma Elektrorecykling Polska dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług w tym obszarze była jeszcze wyższa. W tym celu spółka wyspecjalizowała się w przyjaznym dla środowiska procesie separacji i regranulacji materiałów PP, PE, ABS, PC i PS. Ponadto przy współpracy z jednostkami naukowymi realizuje projekty badawcze, mające na celu wdrożenia technologii ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. W wyniku stopniowego poszerzania zakresów działalności Elektrorecykling Polska stała się podmiotem świadczącym kompleksowe usługi związane z obrotem materiałami porecyklingowymi.

2010 – obecnie

JEDEN Z INICJATORÓW ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Spółki pod firmami Elektrorecykling sp. z o.o. oraz Elektrorecykling Polska sp. z o.o. są aktywnymi członkami KGOiR od początku jego funkcjonowania. W ramach sieci biorą udział w projektach partnerskich, spotkaniach
i konferencjach branżowych, misjach gospodarczych oraz wydarzeniach targowych.
Od czerwca 2019 sprawowanie funkcji Członka Zarządu Klastra.
2010 – obecnie

JEDEN Z ZAŁOŻYCIELI
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.
Centrum od momentu zawiązania pełni funkcję Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego. Do zadań Koordynatora należy m.in. inicjowanie, organizacja i wspieranie procesu współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego – Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu, pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo – badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialne.

 

Gratulujemy nowemu Przewodniczącemu życząc sukcesów w nowej dekadzie Klastra!