Aktualności

Międzynarodowy Certyfikat dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy zdobył brązowy certyfikat jakości zarządzania klastrem – BRONZE Label

Ten certyfikat to uznanie przez ESCA (Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych) zdolności Klastra w dążeniu do doskonałości!

O etykiecie

Jednym z głównych celów Komisji Europejskiej w uregulowaniach polityki klastrowej na poziomie 
unijnym są systemy jakości, w tym promocja wysokiej jakości zarządzania klastrami (ang. cluster management excellence). Efektem jest przyznawanie certyfikatów w postaci brązowych, srebrnych i złotych oznaczeń (ang. bronze label, silver label, gold label), nadawanych przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrów (ang. European Secretariat for Cluster Analysis) w oparciu o benchmarking oraz porównanie do klastrów europejskich i międzynarodowych. Certyfikat jakości zarządzania ESCA przyznawany jest w oparciu o zestaw wskaźników pozwalających oceniać procesy zarządzania danym klastrem. Wskaźniki dotyczą pięciu obszarów działalności klastra: struktury, kadry kierowniczej i współpracy, systemu zarządzania, finansowania, strategii, w tym planów operacyjnych i świadczonych usług oraz osiągnięć i rozpoznawalności.

Droga do celu

Brązową odznakę jakości mogą otrzymać klastry, które poddadzą się badaniom benchmarkingowym
i wykażą gotowość do usprawniania procesów zarządzania klastrem. W imieniu ESCA wywiad prowadzi neutralny ekspert. Weryfikacji podlegają obszary: zarządzanie klastrem, jego struktura, usługi prowadzone przez koordynatora, relacje i interakcje wewnątrz klastra, pozycja klastra i jego dotychczasowe osiągnięcia. Wyniki wywiadu wraz z zaleceniami dotyczącymi możliwości usprawnienia zarządzania klastrem są przedstawiane w raporcie końcowym.

Wdrożenie zaleceń z raportu z benchmarkingu skutkuje możliwością ubiegania się o kolejną odznakę
Silver Label. Proces do jej uzyskania można inicjować po upływie półtora roku do dwóch lat od analizy
benchmarkingowej.

Co to oznacza dla Klastra?

Organizacje klastrowe, które wzięły udział w benchmarkingu klastrów ESCA otrzymują znak doskonałości zarządzania klastrem “BRONZE – Striving for Cluster Excellence”. Jako Klaster znamy swoje mocne i słabe strony, a dążąc do podnoszenia jakości procesów zarządzania w klastrach, niwelujemy te ostatnie, by zgodnie z procedurami ESCA, w możliwie jak najszybszym czasie, ubiegać się odznakę – Silver Label.