Aktualności

Biogospodarka szansą na zrównoważony rozwój regionów

Tematyce biogospodarki będzie poświęcona konferencja organizowana w dniu 24 września 2020 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego .

Podczas konferencji  zapoznamy się perspektywy rozwoju biogospodarki w województwie świętokrzyskim,  w tym m.in.  jej wpływie na zrównoważony rozwój regionu i zielonej gospodarki.  Już w 2015 r. biogospodarka tworzyła miejsca pracy dla 18 mln ludzi, a do 2030 r.  bioprzemysł może stworzyć ok. 1 milion nowych zielonych miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich i na terenach przybrzeżnych.  Przedstawiciel Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu Katarzyna Błachowicz będzie mówić o nowych możliwościach dla biznesu wynikających m.in. z biogospodarki.

Wydarzenie odbędzie się w formule zdalnej, 24.09.2020 r. w godz. 10.00-12.00, za pośrednictwem programu Webex.

Rejestracja dostępna pod adresem: http://rdi2club.umws.pl/pl/rejestracja-na-konferencje

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie:  http://rdi2club.umws.pl

Konferencja organizowana jest w ramach projektu  RDI2CluB: Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems.
Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki.

Serdecznie zapraszamy do udziału.