Aktualności

Certyfikat Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju

Klaster otrzymał certyfikat Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”. Za nami dopiero niecały rok współpracy, dlatego tym bardziej dziękujemy dyrektor Marii Andrzejewskiej z Centrum UNEP/GRID za dotychczasową współpracę.  

Zachęcamy członków Klastra do dzielenia się dobrymi przykładami, a także i pomysłami na realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są treścią przyjętego we wrześniu 2015 roku przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Dokument ten wyznaczył 17 celów (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.