Aktualności

Zgłoś swoją innowację do GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

Ruszyła VIII edycja programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

Celem projektu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska jest wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, stanowiące element polityki ochrony środowiska. Dostawcom wyróżnionych rozwiązań umożliwia udział w merytorycznych szkoleniach i zagranicznych misjach handlowych.

W bieżącej edycji do programu mogą zgłaszać się małe i średnie firmy z sektora zielonych technologii, działające w ośmiu obszarach: odnawialne źródła energii; przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego; rozwiązania wspierające oszczędność energii; systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym; technologie sprzyjające ochronie klimatu; technologie wspierające gospodarkę odpadami; technologie wodno-ściekowe; technologie niskoemisyjnego transportu, pojazdy elektryczne i magazyny energii. Termin składania wniosków mija 20 listopada br. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/srodowisko/greenevo