Aktualności

Debata o goz w Rzeczpospolitej

Na zaproszenie Rzeczpospolitej wzięliśmy  udział jako Klaster w debacie “Gospodarka odpadami. Wymogi recyklingowe KE, walka z plastikiem, zarządzanie odpadami przemysłowymi na drodze do GOZ”. Do tematu m.in. ekoprojektowania nawiązała Katarzyna Błachowicz , członek zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu: “Ekoprojektowanie to jeden z kluczowych elementów GOZ wpływający na efektywny recykling. Drugim jest ROP, której wprowadzenie w Polsce stworzy przesłanki finansowania gospodarki odpadami na adekwatnym poziomie, odpowiadającym rzeczywistym kosztom”.  Ponadto mówiliśmy o nowych  obowiązkach nałożonych na przedsiębiorców, którym to muszą sprostać w krótkim czasie. Powoduje to obecnie koncentrację firm na dopasowaniu się do licznych nowych przepisów m.in. przygotowywaniu do nowego elektronicznego systemu ewidencji odpadów, pozwoleń zintegrowanych itd.

Debatę prowadził Michał Niewiadomski, a udział w niej wzięli: Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling; Tomasz Wojciechowski – prezes spółki komunalnej GWDA w Pile, Grzegorz Radziejewski – ekspert z Brukseli, Jerzy Glinkowski – dyrektor Łańcucha Dostaw Polska i Kraje Bałtyckie, Unilever Polska, Marcin Wojtan – dyrektor zarządzający Geocycle Polska, Grupa Lafarge, Ania Borys – Karwacka – dyrektor ds. relacji korporacyjnych, McDonald, Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia, Katarzyna Błachowicz, członek zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Link do artykułu https://www.rp.pl/…/311079888-Edukacja-kluczem-do-bardziej-…