Aktualności

COP 24 – konferencja nt. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym z udziałem i wystąpieniem Prezesa Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu na obradach  #COP24.    Kolejny dzień szczytu był  Dniem Innowacji. 
W sesji poświęconej zagadnieniu: „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – zmiany klimatyczne – Wkład Polski w realizację porozumienia paryskiego” uczestniczyła Prezes Klastra, prof. Joanna Kulczycka, która   przedstawiła przykłady działalności polskich przedsiębiorców i instytucji   w zakresie GOZ,  których w Polsce nie brakuje.

 

Dodaj komentarz