Aktualności

Czas na studia podyplomowe. Może na AGH?

Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami to studia podyplomowe organizowane przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Studia są odpowiedzią na pojawiające się problemy z zarządzaniem w mikro-małych i średnich przedsiębiorstwach. Współczesny rynek jest bardzo dynamiczny i wymaga szybkiego reagowania na zachodzące na nim zmiany. Europeizacja i globalizacja stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z dostosowywaniem swoich produktów i usług do wymagań i oczekiwań globalnego klienta. Nadmierny napływ informacji powoduje tzw. szum informacyjny, co skutkuje brakiem możliwości wychwytywania nadążających się okazji, dlatego niezbędna jest umiejętność pozyskiwania informacji rynkowych oraz ich przetwarzania. Studia pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Zakres tematyczny:
Zakres tematyczny studiów realizowany będzie w nowoczesnym i interdyscyplinarnym ujęciu cyklu wykładów wspieranych zajęciami praktycznymi, warsztatowymi oraz szkoleniami certyfikowanymi.
Do kogo studia są skierowane?
Przedsiębiorcy, właściciele, wspólnicy i pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których została opracowana specjalna ścieżka kształcenia. Podstawa programowa obejmuje: tworzenie modeli biznesowych, wykorzystanie e-biznesu, umiejętności budowania zespołów, prowadzenie badań rynku, pozyskiwanie danych i przetwarzanie oraz elementy zarządzania finansami i controlingu na poziomie MSP.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych koncepcji oraz metod zarządzania i organizowania pracy w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach działających na dynamicznie zmieniającym się rynku. Zajęcia warsztatowe są nakierowane na rozwój kompetencji miękkich pozwalających na rozwój własnych umiejętności zwiększających efektywność pracy własnej, budowanie i kierowanie zespołami pracowniczymi, a także umiejętności związanych z badaniem rynku i potrzeb klientów.
Oprócz umiejętności miękkich absolwenci pozyskują kompetencje z zakresu zarządzania projektami lub administrowania danym zgodnie z najnowszymi normami. Bowiem studia kończą się szkoleniem certyfikowanym prowadzonym przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytora. Słuchacze mają do wyboru jedno z dwóch szkoleń certyfikowanych (AgilePM® Foundation lub Auditor bezpieczeństwa Informacji).
Szczegółowe informacje można pozyskać na stronie: www.nkzp.zarz.agh.edu.pl, tel. 12 617-42-22, e-mail: nkzp@zarz.agh.edu.pl