Aktualności

Klaster w Centrum Certyfikacji Jakości

Trendy rozwoju polskiego biznesu na przykładzie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Podczas  spotkania 17 lutego 2020 r. w Warszawie nt. „DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA” Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej mówiliśmy o trendach rozwoju polskiego biznesu na przykładzie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.  Z ramienia Klastra temat omówiła  Agnieszka Zdanowicz, wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu  – not for profit system Sp. z o. o.(spółka koordynująca Klaster), a już o samym Klastrze i możliwościach współpracy Katarzyna Błachowicz, członek zarządu Klastra, wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu  – not for profit system Sp. z o. o.

 

Dziękujemy za możliwość udziału  i  wygłoszenie prezentacji pani Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości  dr hab.  Joannie Jasińskiej.