Aktualności

Doing Green Business Together – Katalog Zielonych Technologii – dostępny na stronie MSZ

Doing Green Business Together – Katalog Zielonych Technologii – dostępny na stronie MSZ

Katalog promujący zielone technologie opracowane przez polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze pt.: Doing Green Business Together jest już dostępny w wersji elektronicznej pod następującymi linkami:

https://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/foreign_economic_policy/dogrebuto/

https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/doing_green_business_together_2018

Wersja drukowana była dystrybuowana w polskim pawilonie podczas konferencji COP-24 w Katowicach w grudniu 2018 r. i będzie służyć m.in. jako materiał promujący Państwa technologie przez placówki dyplomatyczne MSZ.

W celu zakończenia spraw formalnych dot. umów licencyjnych regulujących kwestie wykorzystania nadesłanego przez Państwa materiału zdjęciowego zamieszczonego w w/w publikacji, i innych ustaleń ( podanie adresów korespondencyjnych, na które zostaną przesłane, podpisane przez stronę MSZ egzemplarze umów.

Więcej szczegółów udzieli:

Pan Tomasz Jamróz – e-mail: tomasz.jamroz@msz.gov.pl tel: +48 22 523 7994

Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Warszawa.

 

 

Dodaj komentarz