Aktualności

Ekoprojektowanie a produkty w obiegu zamkniętym

– Bez inteligentnego ekoprojektowania produktów w myśl zamykania obiegów materiałowych nie zmniejszymy ilości powstających odpadów -wskazuje Katarzyna Błachowicz, reprezentująca Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

W myśl gospodarki o obiegu zamkniętym produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce, jak długo jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Domykanie obiegu staje się kluczowe w wielu sektorach przemysłu – począwszy od mody, a skończywszy na budownictwie. W ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyników IV edycji konkursu „Produkt w obiegu” zwrócono uwagę na istotny aspekt, którym jest ekoprojektowanie.

 Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. W tym duchu Ministerstwo Klimatu i Środowiska angażuje się w działania, promując ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest dobro człowieka i oszczędność zasobów naturalnych – akcentuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Jak zaznacza Katarzyna Błachowicz, reprezentująca Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy bez inteligentnego ekoprojektowania produktów w myśl zamykania obiegów materiałowych nie zmniejszymy ilości powstających odpadów.

Zagospodarowanie odpadów w przeważającej liczbie przypadków jest kosztem, a przecież już w fazie projektowania wyrobów można określić potrzebną do produkcji energię, oszacować emisję gazów cieplarnianych, konieczne do wykorzystania surowce, jak i możliwości ich efektywnego odzyskania z odpadów – wskazuje Katarzyna Błachowicz. – Oczywiście przy projektowaniu nie można pominąć możliwości wprowadzenia w kolejnym cyklu życia wyrobu odzyskanego surowca. Zamykanie obiegu jest bowiem kluczowe do tego, by zminimalizować oddziaływanie na środowisko – podkreśla.

Konkurs „Produkt w obiegu” przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. Celem tej prestiżowej rywalizacji jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktów do obiegu po zakończeniu użytkowania w ich pierwotnej formie, a zatem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Więcej https://poleco.pl/pl

Źródło: Reczpospolita – link