Aktualności

Procedura uznania produktu ubocznego: webinarium z mec. Marcinem Kaźmierskim

Akademia Recyklingu wraz z Kancelarią Ekologiczną Marcin Kaźmierski  organizuje cykl bezpłatnych webinariów.Tematyce  przebiegu  postępowania administracyjnego w procedurze uznania produktu ubocznego poświęcone będzie kolejne 18 listopada 2020 r

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z mecenasem Marcinem Kaźmierskim 18.11.2020 r.

” Przebieg postępowania administracyjnego w procedurze uznania produktu ubocznego”

1.  Zgłoszenie produktu ubocznego
– zakres;
– badania;
– umowa;
2. Procedura
– organ właściwy;
– kontrola WIOŚ
– zasady i przebieg;
– zakres
– treść protokołu i postanowienia
3. Decyzja
4. Odwołanie
– zażalenia na postanowienia WIOŚ
– odwołania od decyzji
5. Znaczenie prawne dotychczasowych zgłoszeń
6. Charakter produktu ubocznego wytworzonego przed…

Rejestracja: https://klaster.clickmeeting.com/przebieg-postepowania-administracyjnego-w-procedurze-uznania-produktu-ubocznego/register?_ga=2.5310515.1863416595.1605529002-1718774733.1599027549