Aktualności

Klaster na spotkaniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Klaster o transformacji w kierunku gospodarki  o obiegu zamkniętym z perspektywy biznesu polskiego podczas spotkania Circular PP.

Podczas spotkania organizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR) Agnieszkę Zdanowicz wiceprezes spółki koordynującej Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  miała okazję zaprezentować praktyczne aspekty transformacji w kierunku gospodarki  o obiegu zamkniętym z perspektywy biznesu polskiego . Wydarzenie odbyło się 16 listopada 2020 r.   w ramach realizacji Projektu Circular PP – „Wykorzystanie zamówień na innowacyjne rozwiązania i budowanie potencjału w celu promocji gospodarki obiegu zamkniętego – (Circular PP)”.

Projekt, którego głównym celem jest wykorzystanie zamówień publicznych w regionie Morza Bałtyckiego jako katalizatora, w celu zwiększenia wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów  i usług w ramach obiegu zamkniętego poprzez budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych stron w łańcuchu wartości (a mianowicie zamawiających, dostawców i decydentów). Celem projektu jest również sprostanie wyzwaniom społecznym w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, poprzez rozważenie innowacji z różnych perspektyw.

Realizacja tego typu projektów jest istotna jako element upowszechniania i odczarowania idei stosowania zielonych czy też cyrkularnych zamówień publicznych, które wciąż są mało popularne  a często postrzegane jako trudna do zrealizowania, niepotrzebna kłopotliwa i kosztowna fanaberia. To, że wciąż ciężko znaleźć w Polsce dobre praktyki oznacza, że upowszechnianie tej idei pro środowiskowej świadczy o konieczności współpracy środowisk i tym, iż wskazanie rozwiązań i usług możliwych do zaimplementowania w przestrzeni publicznej poprzez cyrkularne zamówienia publiczne jest możliwe także ze strony partnerów biznesowych. Dlatego też udział w upowszechnianiu rozwiązań poprzez takie organizacje jak klastry a w szczególności dedykowane działaniom związanych z rozwojem zielonego obszaru gospodarki takich jakim jest Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest szansą na współpracę partnerów publicznych z prywatnymi.

Projekt Circular PP jest realizowany od 1 października 2017 r. do 31 marca 2021 r. w ramach pierwszego priorytetu Programu INTERREG BALTIC SEA REGION „Potencjał dla innowacji”. Jest on współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach wspomnianego programu. W projekcie współpracuje 10 partnerów z 7 państw: z Danii (Miasto Aalborg, Uniwersytet w Aalborg oraz Biuro North Denmark), z Finlandii (Fiński Instytut Ochrony Środowiska), z Łotwy (Łotewski Fundusz Inwestycyjny Ochrony Środowiska i Łotewska Izba Przemysłowo Handlowa), z Polski (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), z Rosji (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sankt Petersburgu), Miasto Malmö ze Szwecji oraz Rijkswaterstaat – Ministerstwo Infrastruktury  i Gospodarki Wodnej z Holandii.