Aktualności

PARP: KLASTRY, WSPÓŁPRACA, INNOWACJE

“Zamykamy obiegi surowców” –  czyli w jaki sposób Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu łączy działania proekologiczne i ekonomiczne, by stać się źródłem trwałych przewag konkurencyjnych dla stosujących je firm podczas spotkania PARP INNOWATORÓW .

Zapraszamy na SPOTKANIE INNOWATORÓW w ramach inicjatywy PARP Connect & Scale up – poświęcone w całości otwartym innowacjom, podczas którego liderzy innowacji podzielą się doświadczeniem i dobrymi praktykami. Wydarzenie jest realizowana przy udziale środków Funduszy Europejskich. PARP Connect & Scale up to przestrzeń, gdzie łączymy innowatorów na wspólnych spotkaniach i warsztatach, których celem jest budowa efektywnego rynku innowacji.

Temat przewodni spotkania: KLASTRY, WSPÓŁPRACA, INNOWACJE
To będzie spotkanie o tym, w jaki sposób dobrze zorganizowana w ramach klastrów współpraca oparta o zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami, instytucjami otoczenia biznesu stwarza wymierne szanse do: wymiany wiedzy i doświadczeń, inspirowania się wzajemnego, podejmowania nowych ambitnych projektów, tworzenia innowacji, wprowadzania na rynek wspólnych produktów i usług, rozwoju przedsiębiorstw, tworzenia większej wartości, transformowania gospodarki, rozwoju kadr, sprawnego radzenia sobie z trudnościami… a tym samym dla podmiotów współpracujących ze sobą staje się trampoliną do ich ekspansji na arenie krajowej i międzynarodowej.
Kiedy?

24/11/2020, 9:50

Gdzie?

Online – rejestracja tu

Agenda?

09:50 – 10:00 | Rejestracja uczestników (wirtualna poczekalnia)

10:00 – 10:10 | Intro: wprowadzenie do tematu spotkania

10:10 – 11:40 | Prelekcje eksperckie
Blok 1:  Przemysł, Startupy, Internacjonalizacja | Klaster Obróbki Metali | (link)
Ten blok dotyczyć będzie tego w jaki sposób usieciowienie firm przemysłowych może tworzyć nowe modele wzrostu dla przedsiębiorstw technologicznych nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Zaproszone do udziału w prelekcji startupy będą dowodem, że „klastrowanie” oraz innowacyjność idą w parze.
 • Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali
 • Janusz Poulakowski, Dyrektor Operacyjny Klastra Obróbki Metali
 • Jarosław Kozak, CEO, Technology Applied
 • Maciej Bargiel, CEO, Ercasolar
Blok 2: COVID, Biotechnologia, Nawozy | Klaster Chemiczny “Zielona Chemia” | (link)
Ten blok udowodni, że obszar „zielonej chemii|” to świetne miejsce do budowania nowych łańcuchów wartości szczególnie wokół projektów badawczo-rozwojowych, a przedsiębiorstwa, które się na to decydują są predestynowane do odnoszenia sukcesów na arenie międzynarodowej.
 • Przemysław Wojdyła, Członek Zarządu Klastra Chemicznego “Zielona Chemia”
 • Tomasz Chabelski, Wiceprezes, Evergreen Solutions
Blok 3:  Zamykamy Obiegi | Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (link)
Ten blok dotyczyć będzie tego w jaki sposób łączyć działania proekologiczne i ekonomiczne , by poprzez zamykanie obiegów surowców, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na styku branż  generować nowe modele biznesowe, które mogą stać się źródłem trwałych przewag konkurencyjnych dla stosujących je firm.
 • Agnieszka Zdanowicz, Wiceprezes Zarządu spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy
 • Katarzyna Blachowicz, Wiceprezes Zarządu spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy
 • Ewelina Rozpara, Menedżer ds. Marketingu i Komunikacji, Brand Marketing i Komunikacja VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
 • Bolesław Bernyś, Project Manager, AVICON
 • Przemysław Zaprzalski, R&D Director, Recykl Organizacja Odzysku S.A.
11:40 – 11:50 | Podsumowanie spotkania
11:50 +| Moderowany networking – chat room’y z możliwością porozmawiania z:
 • przedstawicielami Klastra Obróbki Metali,
 • przedstawicielami Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
 • przedstawicielami Klastra Chemicznego “Zielona Chemia”,
 • Ekspertem PARP w zakresie poddziałania 2.3.3 POIR Internacjonalizacja Krajowych Klastrów Kluczowych,
 • Ekspertem PARP w zakresie poddziałania 2.3.7 POIR Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.
O czym?
 • Różnorodnych aspektach współpracy, z uwzględnieniem perspektywy jej inicjatorów i organizatorów – to jest koordynatorów klastrów
 • Różnorodnych aspektach współpracy, z uwzględnieniem perspektywy jej inicjatorów i organizatorów firm, które z benefitów współpracy korzystają – to jest firm klastrowych oraz startup’ów/ firm aspirujących do bycia członkami klastrów
 • Wyzwaniach i szansach – o charakterze strukturalnym, mentalnym, procesowym, proceduralnym, kulturowym…, które pojawiają się przy budowaniu środowiska współpracy przedsiębiorców w modelu klastrowym
 • Podstawach i meta-zasadach stojących za udanymi projektami łączenia przedsiębiorców siecią współpracy w szczególności w ramach struktur klastrowych
 • Historiach startupów, które wyrosły dzięki wykorzystaniu szans, które zostały stworzone im wewnątrz klastrowego środowiska współpracy przedsiębiorców oraz innowatorów
 • Szerokim ekosystemie wsparcia na rzecz dynamicznego rozwoju innowacji w Polsce
 • Fajnej współpracy, która daje fajne rezultaty 🙂
Dlaczego warto?
 • Ekspercka wiedza (merytoryczne wystąpienia, realne i praktyczne “case studies” – historie przygniatających sukcesów i spektakularnych porażek);
 • Przekrojowa ekspertyza (uchwycone różne optyki i konteksty dot. trendów i przyszłości organizacji);
 • Społeczność innowatorów (także online’owa – kliknij i dołącz do niej!);
 • Networking (fachowcy od innowacji, decydenci, influencerzy, przedsiębiorcy i rozpoznawalne osobistości sceny biznesu i innowacji).
Spotkania w ramach projektu “PARP Connect & Scale up” są współfinansowane ze środków publicznych oraz funduszy europejskich.
Organizator?
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu PARP Connect & Scale up współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II pt.: ”Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” oraz InterregEurope pt. Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chain – ClusterFY