Aktualności

Europejski Zielony Ład do 2050 r.

Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład – ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji.

Europa wg KE stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, co niewątpliwie będzie największym wyzwaniem naszych czasów.  Najważniejsze działania obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie. Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy. Obejmuje  wszystkie sektory gospodarki, w szczególności transport, energetykę, rolnictwo, budynki i sektory takie jak stal, cement, ICT, tekstylia i chemikalia.

– Europejski zielony ład jest naszą nową strategią wzrostu dla rozwoju, który daje więcej, niż odbiera. Pokazuje, jak zmienić nasz sposób życia i pracy, produkcji i konsumpcji, abyśmy żyli zdrowiej i aby nasze firmy były innowacyjne. Wszyscy możemy wziąć udział w transformacji i wszyscy możemy na niej skorzystać – mówi szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. – Pokazując reszcie świata, jak być zrównoważonym i konkurencyjnym, możemy przekonać inne kraje, by ruszyły razem z nami – uważa von der Leyen.

Niektóre założenia Europejskiego Zielonego Ładu:

• Neutralność klimatyczna: Komisja do marca 2020 r. przedstawi wniosek w sprawie nowego europejskiego prawa klimatycznego, które zapewni osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

• Poziom ambicji dotyczący 2030 roku: do lata przyszłego roku KE pokaże, jak zamierza zwiększyć unijny cel redukcji emisji na 2030 r. (rozmowa dotyczy zmniejszenia emisji o 50-55 proc.).

• Sprawiedliwa transformacja: konkretne propozycje zostaną przedstawione w styczniu 2020 r., wiadomo już jednak o 100 mld euro wsparcia dla regionów najbardziej narażonych na negatywne skutki dekarbonizacji.

• Sektor energetyczny: plan to szybkie wycofywanie się z węgla i rowój OZE, przy czym w czerwcu 2021 r. KE dokona przeglądu odpowiednich przepisów.

• Transport: rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor morski i ograniczenie bezpłatnych uprawnień dla linii lotniczych oraz analiza, co dalej zrobić z emisjami CO2 z samochodów osobowych i dostawczych.

• Zielone finanse na rzecz sprawiedliwej transformacji: w trzecim kwartale 2020 r. przedstawiona zostanie odnowiona strategia zrównoważonego finansowania.