Aktualności

Klastrowa konferencja RECYKLERA

“Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami. Problematyka audytów w branży gospodarki odpadami” pod takim tytułem Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wraz Wojskową Akademią Techniczną  organizuje konferencję RECYKLERA w dniu 30 stycznia 2020 r.

Wśród poruszanych tematów będą: system ekozarządzania i audytu EMAS – korzyści dla organizacji , Analiza i ocena audytów recyklera w kontekście doświadczenia audytorskiego – procedura postępowania, Problemy i dobre praktyki w realizacji audytów recyklerów,  praktyczne uwarunkowania dotyczące oceny funkcjonowania recyklerów w Polsce – korzyści i zagrożenia.a także droga i problemy związane z pozyskaniem ZSEE oraz baterii.

Organizatorami konferencji Recyklera są Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wraz z wydziałem bezpieczeństwa , logistyki i zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Miejsce:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Aula gen. Andersa, bud. 135

Konferencja jest BEZPŁATNA

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

Formularz zgłoszenia . Zgłoszenia uczestnictwa  – do 10.01.2020 r.

Kontakt:

  • Tel.: +48 261 839 630
  • Fax: +48 261 839 691
  • Dorota Krupnik  +48 261 837 390