Aktualności

Giełda kooperacyjna w Oslo

„Zielone” technologie w przemyśle – spotkania z firmami norweskimi w Oslo 2 marca 2020 r.

Spotkania biznesowe w Oslo organizowane są dla firm, które zamierzają wnioskować o Granty Norweskie w konkursie: https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie#nowe-produkty-i-inwestycje

Projekty będą miały większą szansę na uzyskanie dofinansowania do 1 mln euro, jeśli wniosek zostanie złożony przez polską firmę w partnerstwie z podmiotem norweskim. Poszukiwaniu takich partnerów do projektów wprowadzających technologie przyjazne środowisku w przemyśle będzie służyć giełda kooperacyjna  2 marca 2020 r. w Oslo.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz link do formularza rejestracyjnego na stronie: https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/

Istotne tematy i obszary biznesowe

  • Opracowywanie i wdrażanie „bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych” z wykorzystaniem automatyzacji, digitalizacji, robotyzacji procesów i technologii przemysłowych
  • Zwiększenie wydajności produkcji i ogólnie przemysłu
  • Innowacyjny rozwój produktów / procesów / rozwiązań ICT 
  • Opracowywanie przyjaznych dla środowiska produktów / procesów / rozwiązań z wykorzystaniem komponentów ICT.

Koszty

Udział w giełdzie kooperacyjnej i towarzyszących jej wydarzeniach jest bezpłatny.

W celu pokrycia kosztów transportu i zakwaterowania można skorzystać z programu wsparcia na utworzenie partnerstwa (Travel Grants), do którego nabór otwarty jest do końca stycznia 2020 r. Ryczałtowa kwota dofinansowania wynosi 1200 euro. W przypadku pytań szczegółowych na temat składania wniosków o Travel Grants prosimy o kontakt pod adresem partnerstwo@parp.gov.pl lub nr tel. 22 432 71 90 codziennie w godz. 13.00-15.00.

W przypadku nieskorzystania z powyższego wsparcia, uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.